English | العربية | Français | Հայերէն

Շնորհակալութիւն ձեր մասնակցութեան համար!

Այս հարցախոյզը մաս կը կազմէ ուսումնասիրութեան մը, որ կը կեդրոնանայ կեղծ լուրերուն հանդէպ մարդոց հակազդեցութեան վրայ՝ ընկերատնտեսական ներկայ ճգնաժամին մէջ։ Ուսոմնասիրութեան ներդրումը կ՚օգնէ աւելի ամբողջական պատկերացում կազմելու իրավիճակի մասին։ Արդիւնքները հանրութեան տրամադրութեան տակ պիտի դնենք վերոյիշեալ նիւթին վերաբերող ներկայ և ապագայ նախաձեռնութիւնները տեղեկացնելու համար.

Տեսէ՛ք հարցախոյզի արդիւնքները

Տեսէ՛ք Լիբանանի ամէն կողմերէ հաւաքուած հարցախոյզի արդիւնքները:

Տարածեցէ՛ք Հարցախոյզը

Կը խնդրենք տարածել հարցախոյզը բարեկամներու եւ հարազատներու հետ, որոնք կը փափաքին իրենց կարծիքը արձանագրել։