Տուեալներու Տախտակ

Այս տախտակը կը ներկայացնէ Լիբանանի ամէն կողմերէ հաւաքուած հարցախոյզի արդիւնքները։ Պէտք է ընթերցուին զգոյշօրէն. անոնք կը ներկայացնեն մասնակցողներու հակադարձութիւններն ու վարուելակերպերը, հետեւաբար կրնան ըլլալ կողմնակից կամ կիսակատար։
Ներկայացուած տեղեկութիւնները պէտք է մեկնաբանուին իբրեւ ընդհանուր ցուցմունքներ։

Ինչպէ՞ս գործածել այս տախտակը

Մասնակցողներու ժողովրդագրական տուեալները կը գտնուին տախտակի ձախ սիւնակին մէջ։ Կրնաք սեղմել որեւէ մէկուն վրայ, զտելու համար միայն այդ խումբի տեղեկութիւնները։ Կրնաք նաեւ CTRL+սեղմել (կամ Command+սեղմել) յաւելեալ տուեալներու վրայ բարդացնելու համար տեղեկութիւնները։